SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
tänka
tänka verb tänkte tänkt ägna sig åt tanke­verksamhetha för av­sikt, ämna: ​hon tänker resa i morgon​ – Jfr tanke.
Finita former
tänkerpresens aktiv
tänks (tänkes)presens passiv
tänktepreteritum aktiv
tänktespreteritum passiv
tänkimperativ aktiv
Infinita former
att tänkainfinitiv aktiv
att tänkasinfinitiv passiv
har/hade tänktsupinum aktiv
har/hade tänktssupinum passiv
Presens particip
tänkande
Perfekt particip
en tänkt + substantiv
ett tänkt + substantiv
den/det/de tänkta + substantiv
den tänkte + maskulint substantiv
tänka efter fundera noga, över­väga
Infinita formeratt tänka efterinfinitiv aktivPresens participeftertänkandePerfekt participen eftertänkt + substantivett eftertänkt + substantivden/det/de eftertänkta + substantivden eftertänkte + maskulint substantiv
tänka sig före­ställa sig; acceptera: ​han kunde tänka sig att sälja huset för tre miljoner
Ordform(er)tänka sig
tänka till ⟨vard.⟩ tänka efter
Infinita formeratt tänka tillinfinitiv aktivPresens participtilltänkandePerfekt participen tilltänkt + substantivett tilltänkt + substantivden/det/de tilltänkta + substantivden tilltänkte + maskulint substantiv
tänka ut komma fram till genom tänkande
Infinita formeratt tänka utinfinitiv aktivPresens participuttänkandePerfekt participen uttänkt + substantivett uttänkt + substantivden/det/de uttänkta + substantivden uttänkte + maskulint substantiv
tänka över nog­grant tänka på
Infinita formeratt tänka överinfinitiv aktivPresens participövertänkandePerfekt participen övertänkt + substantivett övertänkt + substantivden/det/de övertänkta + substantivden övertänkte + maskulint substantiv