SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
aktiv
akt·­iv [ak´t‑] adjektiv ~t ~a verksam, driftig⟨språkv.⟩ som till­hör el. har predikat i aktivum: ​en aktiv verb­form; ​en aktiv sats
Positiv
en aktiv + substantiv
ett aktivt + substantiv
den/det/de aktiva + substantiv
den aktive + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de aktivare + substantiv
Superlativ
är aktivast
den/det/de aktivaste + substantiv