SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ak´tiv adjektiv ~t akt·iv1som del­tar på ett verknings­fullt sätt i all­mänhet el. i viss verksamhet admin.af.fys.psykol.språkvet.MOTSATSantonym1passiv 1antonyminaktiv JFRcohyponymlivaktigcohyponymverksam 1 NN var mycket aktiv i miljö­debattenklubben har 100 aktiva och 50 passiva med­lemmarsärsk.som är verksam i yrkes­liv eller idrott lagets mål­spottare beräknar att vara aktiv ett par år tilläv. om handling o.d.ett aktivt livaktivt föräldraskapäv. om natur­företeelser, bl.a. radio­aktiva ämnensom ut­vecklar energi radioaktivseismiskt aktivaktiva komponenteraktiv (i ngt)aktiv dödshjälpsedödshjälp aktivt kolsekol 2 aktivt ordförrådseordförråd sedan 1839av lat. acti´vus ’praktiskt verksam’, till ag´ere ’handla’; jfr agera 2som formellt an­ger subjektet som i ngn mening handlande om verb(form) språkvet.MOTSATSantonym1passiv 2 i satsen ”katten jagar råttan” har verbet ”jagar” aktiv formäv. om mot­svarande satssedan 1820
2ak´tiv substantiv ~et ~er akt·iv·eten verb­form som normalt markerar att satsens subjekt är upp­hov till verbhandlingen språkvet.MOTSATSantonym2passiv sedan 1801se 1aktiv