SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fyndig
fynd·­ig adjektiv ~t ~a som inne­håller t.ex. malm: ​en fyndig gruvapå­hittig, knepig: ​en fyndig replik
Positiv
en fyndig + substantiv
ett fyndigt + substantiv
den/det/de fyndiga + substantiv
den fyndige + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de fyndigare + substantiv
Superlativ
är fyndigast
den/det/de fyndigaste + substantiv