SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kärna
1kärna substantiv ~n kärnor innersta, central del av frö el. frukt; central del av ngt: ​problemets kärnacentral del av atom, atom­kärnaett redskap för smörtillverkning
Singular
en kärnaobestämd form
en kärnasobestämd form genitiv
kärnanbestämd form
kärnansbestämd form genitiv
Plural
kärnorobestämd form
kärnorsobestämd form genitiv
kärnornabestämd form
kärnornasbestämd form genitiv
2kärna verb ~de ~t bereda smör i kärna; ​till 1kärna 3
Finita former
kärnarpresens aktiv
kärnaspresens passiv
kärnadepreteritum aktiv
kärnadespreteritum passiv
kärnaimperativ aktiv
Infinita former
att kärnainfinitiv aktiv
att kärnasinfinitiv passiv
har/hade kärnatsupinum aktiv
har/hade kärnatssupinum passiv
Presens particip
kärnande
Perfekt particip
en kärnad + substantiv
ett kärnat + substantiv
den/det/de kärnade + substantiv
kärna ur ta kärnorna ur frukt
Infinita formeratt kärna urinfinitiv aktivPresens participurkärnandePerfekt participen urkärnad + substantivett urkärnat + substantivden/det/de urkärnade + substantiv