SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
minne
minne substantiv ~t ~n förmåga att komma i­håg; håg­komst; minnes­märke; ​dra sig till minnes erinra sig; ​med ngns goda minne med ngns sam­tyckeenhet för lagring av data och program i dator​ – Nästan alla sammansättn. med minnes- hör till minne 1.
Singular
ett minneobestämd form
ett minnesobestämd form genitiv
minnetbestämd form
minnetsbestämd form genitiv
Plural
minnenobestämd form
minnensobestämd form genitiv
minnenabestämd form
minnenasbestämd form genitiv