SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
märka
märka verb märkte märkt ofta i pass.; ​förnimma, upp­märksamma: ​det märks att det snart är vårförse med märke som igenkännings­tecken: ​märka kläder
Finita former
märkerpresens aktiv
märks (märkes)presens passiv
märktepreteritum aktiv
märktespreteritum passiv
märkimperativ aktiv
Infinita former
att märkainfinitiv aktiv
att märkasinfinitiv passiv
har/hade märktsupinum aktiv
har/hade märktssupinum passiv
Presens particip
märkande
Perfekt particip
en märkt + substantiv
ett märkt + substantiv
den/det/de märkta + substantiv
den märkte + maskulint substantiv
märka ut förse med tecken för igen­känning: ​märka ut el. utmärka en gräns
Infinita formeratt märka utinfinitiv aktivPresens participutmärkandePerfekt participen utmärkt + substantivett utmärkt + substantivden/det/de utmärkta + substantivden utmärkte + maskulint substantiv