SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
not
1not substantiv ~en ~er ett grund­läggande tecken vid åter­givning av musik i skrift: ​spela efter noter; ​(bli ut­skälld) efter noter med besked, grundligt; ​vara med på noterna förstå, hänga meddiplomatiskt budskap ofta en protest: ​en skarp notstycke text utan­för den egentliga texten ofta nederst på sidan el. i slutet av boken​ – De flesta sammansättn. med not- hör till 1not 1.
Singular
en notobestämd form
en notsobestämd form genitiv
notenbestämd form
notensbestämd form genitiv
Plural
noterobestämd form
notersobestämd form genitiv
noternabestämd form
noternasbestämd form genitiv
2not substantiv ~en ~ar ett rörligt fiske­redskap av nät med strut på mitten, vad
Singular
en notobestämd form
en notsobestämd form genitiv
notenbestämd form
notensbestämd form genitiv
Plural
notarobestämd form
notarsobestämd form genitiv
notarnabestämd form
notarnasbestämd form genitiv