SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rum
1rum [rum´] substantiv ~met; pl. ~, best. pl. ~men större, av­gränsat delutrymme i hus el. lägenhet: ​tre rum och kökknappast pl.; ​ut­rymme i all­mänhet: ​lämna rum för ngt; ​i första rummet i första hand, främst; ​äga rum hända​ – Nästan alla sammansättn. med rums- hör till 1rum 1.
Singular
ett rumobestämd form
ett rumsobestämd form genitiv
rummetbestämd form
rummetsbestämd form genitiv
Plural
rumobestämd form
rumsobestämd form genitiv
rummenbestämd form
rummensbestämd form genitiv
2rum [rum´] adjektiv ~t ~ma rum sjö öppen sjö; ​rum vind gynnsam, akterlig vind
Positiv
en rum + substantiv
ett rumt + substantiv
den/det/de rumma + substantiv