SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
yta
yta substantiv ~n ytor yttersta skikt: ​en slät ytamått på ut­sträckning på längden och bredden, area: ​en tomt med en yta av 1000 kvadrat­meter​ – De flesta sammansättn. med yt- hör till yta 1.
Singular
en ytaobestämd form
en ytasobestämd form genitiv
ytanbestämd form
ytansbestämd form genitiv
Plural
ytorobestämd form
ytorsobestämd form genitiv
ytornabestämd form
ytornasbestämd form genitiv