SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
yster
yster [ys´ter] adjektiv ~t ystra mycket livlig
Positiv
en yster + substantiv
ett ystert + substantiv
den/det/de ystra + substantiv
den ystre + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de ystrare + substantiv
Superlativ
är ystrast
den/det/de ystraste + substantiv