SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
ännu
än|­nu [än`‑ el. (i bet. 1,2) ‑nu´] adverb fort­farande: ​han är än­nu kvar; ​han är kvar än­nuin­till nu: ​han har inte kommit än­nuytterligare; äv. i stegrade jäm­förelser: ​än­nu en gång; ​Lisa är än­nu duktigare än Anders
Ordform(er)
ännuadverb