SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
acceptera
ac·­cept·­era verb ~de ~t god­ta, god­känna; ​jfr acceptans
Finita former
accepterarpresens aktiv
accepteraspresens passiv
accepteradepreteritum aktiv
accepteradespreteritum passiv
accepteraimperativ aktiv
Infinita former
att accepterainfinitiv aktiv
att accepterasinfinitiv passiv
har/hade accepteratsupinum aktiv
har/hade accepteratssupinum passiv
Presens particip
accepterande
Perfekt particip
en accepterad + substantiv
ett accepterat + substantiv
den/det/de accepterade + substantiv