SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
acklimatisera
ac·­klim·­at·­is·­era verb ~de ~t vänja vid klimatet; göra hemma­stadd
Finita former
acklimatiserarpresens aktiv
acklimatiseraspresens passiv
acklimatiseradepreteritum aktiv
acklimatiseradespreteritum passiv
acklimatiseraimperativ aktiv
Infinita former
att acklimatiserainfinitiv aktiv
att acklimatiserasinfinitiv passiv
har/hade acklimatiseratsupinum aktiv
har/hade acklimatiseratssupinum passiv
Presens particip
acklimatiserande
Perfekt particip
en acklimatiserad + substantiv
ett acklimatiserat + substantiv
den/det/de acklimatiserade + substantiv
acklimatisera sig bli hemma­stadd
Ordform(er)acklimatisera sig