SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ackordera
ac·­kord·­era verb ~de ~t göra upp; under­handla, köp­slå
Finita former
ackorderarpresens aktiv
ackorderaspresens passiv
ackorderadepreteritum aktiv
ackorderadespreteritum passiv
ackorderaimperativ aktiv
Infinita former
att ackorderainfinitiv aktiv
att ackorderasinfinitiv passiv
har/hade ackorderatsupinum aktiv
har/hade ackorderatssupinum passiv
Presens particip
ackorderande
ackordera ut ackordera ut el. utackordera ngn/ngt
Infinita formeratt ackordera utinfinitiv aktivPresens participutackorderande