SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ackreditera
ac·­kred·­it·­era verb ~de ~t ge full­makt åt diplomatiskt sände­bud
Finita former
ackrediterarpresens aktiv
ackrediteraspresens passiv
ackrediteradepreteritum aktiv
ackrediteradespreteritum passiv
ackrediteraimperativ aktiv
Infinita former
att ackrediterainfinitiv aktiv
att ackrediterasinfinitiv passiv
har/hade ackrediteratsupinum aktiv
har/hade ackrediteratssupinum passiv
Presens particip
ackrediterande
Perfekt particip
en ackrediterad + substantiv
ett ackrediterat + substantiv
den/det/de ackrediterade + substantiv