SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
adjungera
ad·­jung·­era [‑juŋge´ra] verb ~de ~t till­kalla som bi­träde, förordna som till­fällig leda­mot; ​jfr adjunktion
Finita former
adjungerarpresens aktiv
adjungeraspresens passiv
adjungeradepreteritum aktiv
adjungeradespreteritum passiv
adjungeraimperativ aktiv
Infinita former
att adjungerainfinitiv aktiv
att adjungerasinfinitiv passiv
har/hade adjungeratsupinum aktiv
har/hade adjungeratssupinum passiv
Presens particip
adjungerande
Perfekt particip
en adjungerad + substantiv
ett adjungerat + substantiv
den/det/de adjungerade + substantiv