SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
aducera
a·­duc·­era verb ~de ~t göra gjut­järn segt och smidigt
Finita former
aducerarpresens aktiv
aduceraspresens passiv
aduceradepreteritum aktiv
aduceradespreteritum passiv
aduceraimperativ aktiv
Infinita former
att aducerainfinitiv aktiv
att aducerasinfinitiv passiv
har/hade aduceratsupinum aktiv
har/hade aduceratssupinum passiv
Presens particip
aducerande
Perfekt particip
en aducerad + substantiv
ett aducerat + substantiv
den/det/de aducerade + substantiv