SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
afrikanisera
afr·­ik·­an·­is·­era verb ~de ~t göra mer afrikansk; fri­göra (om­råde i) Afrika från utomafrikanskt in­flytande
Finita former
afrikaniserarpresens aktiv
afrikaniseraspresens passiv
afrikaniseradepreteritum aktiv
afrikaniseradespreteritum passiv
afrikaniseraimperativ aktiv
Infinita former
att afrikaniserainfinitiv aktiv
att afrikaniserasinfinitiv passiv
har/hade afrikaniseratsupinum aktiv
har/hade afrikaniseratssupinum passiv
Presens particip
afrikaniserande
Perfekt particip
en afrikaniserad + substantiv
ett afrikaniserat + substantiv
den/det/de afrikaniserade + substantiv