SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
agera
ag·­era [age´ra] verb ~de ~t spela rollen av, upp­träda som; handla, in­gripa; ​jfr aktion
Finita former
agerarpresens aktiv
ageraspresens passiv
ageradepreteritum aktiv
ageradespreteritum passiv
ageraimperativ aktiv
Infinita former
att agerainfinitiv aktiv
att agerasinfinitiv passiv
har/hade ageratsupinum aktiv
har/hade ageratssupinum passiv
Presens particip
agerande
Perfekt particip
en agerad + substantiv
ett agerat + substantiv
den/det/de agerade + substantiv