SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
agglutinera
ag·­glut·­in·­era verb ~de ~t klumpa i­hop blod­kroppar; ​agglutinerande språk språk med vid­häftade ändelser utan förändring av ord­stammarna
Finita former
agglutinerarpresens aktiv
agglutineraspresens passiv
agglutineradepreteritum aktiv
agglutineradespreteritum passiv
agglutineraimperativ aktiv
Infinita former
att agglutinerainfinitiv aktiv
att agglutinerasinfinitiv passiv
har/hade agglutineratsupinum aktiv
har/hade agglutineratssupinum passiv
Presens particip
agglutinerande
Perfekt particip
en agglutinerad + substantiv
ett agglutinerat + substantiv
den/det/de agglutinerade + substantiv