SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
-aktig
-akt·­ig adjektiviskt slutled ~t ~a -lik, -liknande
Positiv
en -aktig + substantiv
ett -aktigt + substantiv
den/det/de -aktiga + substantiv
den -aktige + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de -aktigare + substantiv
Superlativ
är -aktigast
den/det/de -aktigaste + substantiv