SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
aktualisera
aktu·­al·­is·­era verb ~de ~t göra aktuell, upp­datera
Finita former
aktualiserarpresens aktiv
aktualiseraspresens passiv
aktualiseradepreteritum aktiv
aktualiseradespreteritum passiv
aktualiseraimperativ aktiv
Infinita former
att aktualiserainfinitiv aktiv
att aktualiserasinfinitiv passiv
har/hade aktualiseratsupinum aktiv
har/hade aktualiseratssupinum passiv
Presens particip
aktualiserande
Perfekt particip
en aktualiserad + substantiv
ett aktualiserat + substantiv
den/det/de aktualiserade + substantiv