SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
akupunktera
aku·­punkt·­era verb ~de ~t ut­föra akupunktur
Finita former
akupunkterarpresens aktiv
akupunkteraspresens passiv
akupunkteradepreteritum aktiv
akupunkteradespreteritum passiv
akupunkteraimperativ aktiv
Infinita former
att akupunkterainfinitiv aktiv
att akupunkterasinfinitiv passiv
har/hade akupunkteratsupinum aktiv
har/hade akupunkteratssupinum passiv
Presens particip
akupunkterande
Perfekt particip
en akupunkterad + substantiv
ett akupunkterat + substantiv
den/det/de akupunkterade + substantiv