SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
alkalisera
al·­kal·­is·­era verb ~de ~t göra alkalisk
Finita former
alkaliserarpresens aktiv
alkaliseraspresens passiv
alkaliseradepreteritum aktiv
alkaliseradespreteritum passiv
alkaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att alkaliserainfinitiv aktiv
att alkaliserasinfinitiv passiv
har/hade alkaliseratsupinum aktiv
har/hade alkaliseratssupinum passiv
Presens particip
alkaliserande
Perfekt particip
en alkaliserad + substantiv
ett alkaliserat + substantiv
den/det/de alkaliserade + substantiv