SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
allafrikansk
all|­afr·­ik·­ansk adjektiv ~t ~a all Afrika
Positiv
en allafrikansk + substantiv
ett allafrikanskt + substantiv
den/det/de allafrikanska + substantiv