SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
allitterera
al·­litter·­era verb ~de ~t förse med el. bilda allitteration
Finita former
allittererarpresens aktiv
allittereraspresens passiv
allittereradepreteritum aktiv
allittereradespreteritum passiv
allittereraimperativ aktiv
Infinita former
att allittererainfinitiv aktiv
att allittererasinfinitiv passiv
har/hade allittereratsupinum aktiv
har/hade allittereratssupinum passiv
Presens particip
allittererande
Perfekt particip
en allittererad + substantiv
ett allittererat + substantiv
den/det/de allittererade + substantiv