SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
allsmäktig
alls|­mäkt·­ig [al`s‑ el. ‑mäk´tig] adjektiv ~t ~a ⟨relig.⟩ Gud är alls­mäktig
Positiv
en allsmäktig + substantiv
ett allsmäktigt + substantiv
den/det/de allsmäktiga + substantiv
den allsmäktige + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de allsmäktigare + substantiv
Superlativ
är allsmäktigast
den/det/de allsmäktigaste + substantiv