SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
allteftersom
1allt|­efter·­som [al´t‑] subjunktion vanl. två ord; ​allt­eftersom tiden gick ...
Ordform(er)
allteftersomsubjunktion
2allt|­efter·­som [‑såm´] adverb så småningom
Ordform(er)
allteftersomadverb