SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
anekdotartad
anekdot·­art·­ad adjektiv anekdotartat ~e anekdot
Positiv
en anekdotartad + substantiv
ett anekdotartat + substantiv
den/det/de anekdotartade + substantiv