SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
antasta
an|­tasta verb ~de ~t besvära med närmande
Finita former
antastarpresens aktiv
antastaspresens passiv
antastadepreteritum aktiv
antastadespreteritum passiv
antastaimperativ aktiv
Infinita former
att antastainfinitiv aktiv
att antastasinfinitiv passiv
har/hade antastatsupinum aktiv
har/hade antastatssupinum passiv
Presens particip
antastande
Perfekt particip
en antastad + substantiv
ett antastat + substantiv
den/det/de antastade + substantiv