SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
antecipera
ante·­cip·­era verb ~de ~t före­gripa; ​jfr antecipation
Finita former
anteciperarpresens aktiv
anteciperaspresens passiv
anteciperadepreteritum aktiv
anteciperadespreteritum passiv
anteciperaimperativ aktiv
Infinita former
att anteciperainfinitiv aktiv
att anteciperasinfinitiv passiv
har/hade anteciperatsupinum aktiv
har/hade anteciperatssupinum passiv
Presens particip
anteciperande
Perfekt particip
en anteciperad + substantiv
ett anteciperat + substantiv
den/det/de anteciperade + substantiv