SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
antedatera
ante·­dat·­era verb ~de ~t datera med tidigare datum än det verkliga
Finita former
antedaterarpresens aktiv
antedateraspresens passiv
antedateradepreteritum aktiv
antedateradespreteritum passiv
antedateraimperativ aktiv
Infinita former
att antedaterainfinitiv aktiv
att antedaterasinfinitiv passiv
har/hade antedateratsupinum aktiv
har/hade antedateratssupinum passiv
Presens particip
antedaterande
Perfekt particip
en antedaterad + substantiv
ett antedaterat + substantiv
den/det/de antedaterade + substantiv