SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
arrondera
ar·­rond·­era verb ~de ~t göra jord­område till ett mera samman­hängande helt, av­runda
Finita former
arronderarpresens aktiv
arronderaspresens passiv
arronderadepreteritum aktiv
arronderadespreteritum passiv
arronderaimperativ aktiv
Infinita former
att arronderainfinitiv aktiv
att arronderasinfinitiv passiv
har/hade arronderatsupinum aktiv
har/hade arronderatssupinum passiv
Presens particip
arronderande
Perfekt particip
en arronderad + substantiv
ett arronderat + substantiv
den/det/de arronderade + substantiv