SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
aspirera
a·­spir·­era verb ~de ~t aspirera på ngt efter­sträva el. hoppas på ngtaspirera ett p ut­tala ett p med stark ut­andning
Finita former
aspirerarpresens aktiv
aspireraspresens passiv
aspireradepreteritum aktiv
aspireradespreteritum passiv
aspireraimperativ aktiv
Infinita former
att aspirerainfinitiv aktiv
att aspirerasinfinitiv passiv
har/hade aspireratsupinum aktiv
har/hade aspireratssupinum passiv
Presens particip
aspirerande
Perfekt particip
en aspirerad + substantiv
ett aspirerat + substantiv
den/det/de aspirerade + substantiv