SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
avbida
av|­bida verb ~de ~t ⟨åld.⟩ in­vänta
Finita former
avbidarpresens aktiv
avbidaspresens passiv
avbidadepreteritum aktiv
avbidadespreteritum passiv
avbidaimperativ aktiv
Infinita former
att avbidainfinitiv aktiv
att avbidasinfinitiv passiv
har/hade avbidatsupinum aktiv
har/hade avbidatssupinum passiv
Presens particip
avbidande
Perfekt particip
en avbidad + substantiv
ett avbidat + substantiv
den/det/de avbidade + substantiv