SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avbörda
av|­börda verb ~de ~t tills. med sig:
Finita former
avbördarpresens aktiv
avbördaspresens passiv
avbördadepreteritum aktiv
avbördadespreteritum passiv
avbördaimperativ aktiv
Infinita former
att avbördainfinitiv aktiv
att avbördasinfinitiv passiv
har/hade avbördatsupinum aktiv
har/hade avbördatssupinum passiv
Presens particip
avbördande
avbörda sig av­börda sig ngt göra sig kvitt ngt
Ordform(er)avbörda sig