SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avspärra
av|­spärra verb ~de ~t polisen av­spärrade el. spärrade av olycks­platsen
Finita former
avspärrarpresens aktiv
avspärraspresens passiv
avspärradepreteritum aktiv
avspärradespreteritum passiv
avspärraimperativ aktiv
Infinita former
att avspärrainfinitiv aktiv
att avspärrasinfinitiv passiv
har/hade avspärratsupinum aktiv
har/hade avspärratssupinum passiv
Presens particip
avspärrande
Perfekt particip
en avspärrad + substantiv
ett avspärrat + substantiv
den/det/de avspärrade + substantiv