SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bastu
ba·­stu [bas´tu el. bas`tu] substantiv ~n ~r lokal med mycket varm luft som man vistas i för att svettas före dusch el. bad
Singular
en bastuobestämd form
en bastusobestämd form genitiv
bastunbestämd form
bastunsbestämd form genitiv
Plural
basturobestämd form
bastursobestämd form genitiv
basturnabestämd form
basturnasbestämd form genitiv