SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
beställsam
be·­ställ·­sam adjektiv ~t ~ma beskäftig
Positiv
en beställsam + substantiv
ett beställsamt + substantiv
den/det/de beställsamma + substantiv
den beställsamme + maskulint substantiv