SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
beta
1beta substantiv ~n betor en växt: ​socker­betaefter den betan efter den läxanbet­medel; bets
Singular
en betaobestämd form
en betasobestämd form genitiv
betanbestämd form
betansbestämd form genitiv
Plural
betorobestämd form
betorsobestämd form genitiv
betornabestämd form
betornasbestämd form genitiv
2beta [be´ta] substantiv ~t; pl. ~n el. ~ en grekisk bok­stav som mot­svarar b
Singular
ett betaobestämd form
ett betasobestämd form genitiv
betatbestämd form
betatsbestämd form genitiv
Plural
betan (beta)obestämd form
betans (betas)obestämd form genitiv
betanabestämd form
betanasbestämd form genitiv
3be·­ta el. åld. be·­taga [‑ta´(ga)] verb betog, betagit, pres. betar ⟨åld.⟩ ta i­från: ​beta ngn modet
Finita former
betar (betager)presens aktiv
betas (betages, betags)presens passiv
betogpreteritum aktiv
betogspreteritum passiv
beta (betag)imperativ aktiv
Infinita former
att beta (betaga)infinitiv aktiv
att betas (betagas)infinitiv passiv
har/hade betagitsupinum aktiv
har/hade betagitssupinum passiv
Presens particip
betagande
4beta verb ~de ~t om kreatur: äta gräs el. lövbehandla med kemikalier t.ex. garn för färgning el. hudar för garvningförse med bete, agna
Finita former
betarpresens aktiv
betaspresens passiv
betadepreteritum aktiv
betadespreteritum passiv
betaimperativ aktiv
Infinita former
att betainfinitiv aktiv
att betasinfinitiv passiv
har/hade betatsupinum aktiv
har/hade betatssupinum passiv
Presens particip
betande
Perfekt particip
en betad + substantiv
ett betat + substantiv
den/det/de betade + substantiv
beta av till 4beta 1; ​beta av el. avbeta ngt äv. bildl.
Infinita formeratt beta avinfinitiv aktivPresens participavbetandePerfekt participen avbetad + substantivett avbetat + substantivden/det/de avbetade + substantiv