SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
betala
be·­tala verb betalade, betalat el. betalt, betald el. betalad n. betalt el. betalat, pres. betalar han fick bra betalt för jobbet
Finita former
betalarpresens aktiv
betalaspresens passiv
betaladepreteritum aktiv
betaladespreteritum passiv
betalaimperativ aktiv
Infinita former
att betalainfinitiv aktiv
att betalasinfinitiv passiv
har/hade betalat (betalt)supinum aktiv
har/hade betalats (betalts)supinum passiv
Presens particip
betalande
Perfekt particip
en betald (betalad) + substantiv
ett betalt (betalat) + substantiv
den/det/de betalda (betalade) + substantiv
den betalde + maskulint substantiv
betala av betala av el. avbetala (på) en skuld
Infinita formeratt betala avinfinitiv aktivPresens participavbetalandePerfekt participen avbetalad (avbetald) + substantivett avbetalat (avbetalt) + substantivden/det/de avbetalda (avbetalade) + substantivden avbetalde + maskulint substantiv
betala in betala in el. (sällan) inbetala en av­gift
Infinita formeratt betala ininfinitiv aktivPresens participinbetalandePerfekt participen inbetalad (inbetald) + substantivett inbetalat (inbetalt) + substantivden/det/de inbetalda (inbetalade) + substantivden inbetalde + maskulint substantiv
betala ut betala ut el. utbetala pengarna
Infinita formeratt betala utinfinitiv aktivPresens participutbetalandePerfekt participen utbetalad (utbetald) + substantivett utbetalat (utbetalt) + substantivden/det/de utbetalda (utbetalade) + substantivden utbetalde + maskulint substantiv