SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
betrygga
be·­trygga verb ~de ~t trygga
Finita former
betryggarpresens aktiv
betryggaspresens passiv
betryggadepreteritum aktiv
betryggadespreteritum passiv
betryggaimperativ aktiv
Infinita former
att betryggainfinitiv aktiv
att betryggasinfinitiv passiv
har/hade betryggatsupinum aktiv
har/hade betryggatssupinum passiv
Presens particip
betryggande
Perfekt particip
en betryggad + substantiv
ett betryggat + substantiv
den/det/de betryggade + substantiv