SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bita
1bita verb ~de ~t dela i bitar: ​bita smör
Finita former
bitarpresens aktiv
bitaspresens passiv
bitadepreteritum aktiv
bitadespreteritum passiv
bitaimperativ aktiv
Infinita former
att bitainfinitiv aktiv
att bitasinfinitiv passiv
har/hade bitatsupinum aktiv
har/hade bitatssupinum passiv
Presens particip
bitande
Perfekt particip
en bitad + substantiv
ett bitat + substantiv
den/det/de bitade + substantiv
2bita verb bet, bitit, biten bitet bitna, pres. biter pressa samman tänderna kring ngt
Finita former
biterpresens aktiv
bits (bites)presens passiv
betpreteritum aktiv
betspreteritum passiv
bitimperativ aktiv
Infinita former
att bitainfinitiv aktiv
att bitasinfinitiv passiv
har/hade bititsupinum aktiv
har/hade bititssupinum passiv
Presens particip
bitande
Perfekt particip
en biten + substantiv
ett bitet + substantiv
den/det/de bitna + substantiv
den bitne + maskulint substantiv
bita av bita av en tandav­skiljabryskt av­bryta ngn
Infinita formeratt bita avinfinitiv aktivPresens participavbitandePerfekt participen avbiten + substantivett avbitet + substantivden/det/de avbitna + substantivden avbitne + maskulint substantiv
bita ifrån upp­träda aggressivt t.ex. i debatt
Infinita formeratt bita ifråninfinitiv aktivPresens participifrånbitandePerfekt participen ifrånbiten + substantivett ifrånbitet + substantivden/det/de ifrånbitna + substantivden ifrånbitne + maskulint substantiv
bita ifrån sig försvara sig, kämpa: ​borta­laget bet i­från sig väl
Infinita formeratt bita ifrån siginfinitiv aktiv
bita sig fast hålla sig kvar
Infinita formeratt bita sig fastinfinitiv aktiv