SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
blixtra
blixtra verb ~de ~t åska och blixtra
Finita former
blixtrarpresens aktiv
blixtradepreteritum aktiv
blixtraimperativ aktiv
Infinita former
att blixtrainfinitiv aktiv
har/hade blixtratsupinum aktiv
Presens particip
blixtrande
blixtra till göra en över­raskande bra prestation
Infinita formeratt blixtra tillinfinitiv aktivPresens participtillblixtrande