SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
blocka
blocka verb ~de ~t blocka (ut) skor spänna ut skor med block el. lästblockera
Finita former
blockarpresens aktiv
blockaspresens passiv
blockadepreteritum aktiv
blockadespreteritum passiv
blockaimperativ aktiv
Infinita former
att blockainfinitiv aktiv
att blockasinfinitiv passiv
har/hade blockatsupinum aktiv
har/hade blockatssupinum passiv
Presens particip
blockande
Perfekt particip
en blockad + substantiv
ett blockat + substantiv
den/det/de blockade + substantiv