SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
boka
boka verb ~de ~t beställa plats; reservera tid⟨åld.⟩ krossa malm
Finita former
bokarpresens aktiv
bokaspresens passiv
bokadepreteritum aktiv
bokadespreteritum passiv
bokaimperativ aktiv
Infinita former
att bokainfinitiv aktiv
att bokasinfinitiv passiv
har/hade bokatsupinum aktiv
har/hade bokatssupinum passiv
Presens particip
bokande
Perfekt particip
en bokad + substantiv
ett bokat + substantiv
den/det/de bokade + substantiv
boka av till boka 1: ​boka av el. avboka en resa
Infinita formeratt boka avinfinitiv aktivPresens participavbokandePerfekt participen avbokad + substantivett avbokat + substantivden/det/de avbokade + substantiv
boka in till boka 1: ​boka in el. (sällan) inboka ngn/ngt
Infinita formeratt boka ininfinitiv aktivPresens participinbokandePerfekt participen inbokad + substantivett inbokat + substantivden/det/de inbokade + substantiv
boka om till boka 1: ​boka om el. omboka en resa
Infinita formeratt boka ominfinitiv aktivPresens participombokandePerfekt participen ombokad + substantivett ombokat + substantivden/det/de ombokade + substantiv