SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
bolagisera
bo|­lag·­is·­era verb ~de ~t om­vandla offentlig verksamhet till aktie­bolag
Finita former
bolagiserarpresens aktiv
bolagiseraspresens passiv
bolagiseradepreteritum aktiv
bolagiseradespreteritum passiv
bolagiseraimperativ aktiv
Infinita former
att bolagiserainfinitiv aktiv
att bolagiserasinfinitiv passiv
har/hade bolagiseratsupinum aktiv
har/hade bolagiseratssupinum passiv
Presens particip
bolagiserande
Perfekt particip
en bolagiserad + substantiv
ett bolagiserat + substantiv
den/det/de bolagiserade + substantiv