SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bortvänd
bort|­vänd adjektiv ‑vänt ~a 2vända
Positiv
en bortvänd + substantiv
ett bortvänt + substantiv
den/det/de bortvända + substantiv
den bortvände + maskulint substantiv