SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
brodera
brod·­era verb ~de ~t skapa broderi; bildl. ut­veckla resonemang e.d.: ​brodera vidare på en idé
Finita former
broderarpresens aktiv
broderaspresens passiv
broderadepreteritum aktiv
broderadespreteritum passiv
broderaimperativ aktiv
Infinita former
att broderainfinitiv aktiv
att broderasinfinitiv passiv
har/hade broderatsupinum aktiv
har/hade broderatssupinum passiv
Presens particip
broderande
Perfekt particip
en broderad + substantiv
ett broderat + substantiv
den/det/de broderade + substantiv
brodera ut göra berättelse e.d. o­nödigt detaljerad: ​brodera ut el. utbrodera en berättelse
Infinita formeratt brodera utinfinitiv aktivPresens participutbroderandePerfekt participen utbroderad + substantivett utbroderat + substantivden/det/de utbroderade + substantiv